Hamme carnaval

De geschiedenis van Hamme Carnaval gaat ver terug...


Op 28 juli ten jare 1956 te 20.00u werd op het grondgebied Hamme, in cafe St.Pieter gelegen op het St.Pietersplein ,ter plaatse een bijeenkomst belegd van enkele lustige Wuitens die zich reeds hadden laten opmerken als ijverige personen ten bate van verschillende vermakelijkheden in de gemeente. Deze samenkomst werd ingegeven door het Gemeentelijk Feestkomitee en had tot doel een vereniging op te richten tot bevordering van de vermakelijkheden ter plaatse en bijzonder het opluisteren van de Hamse folkore in en rond de jaarlijkse karnavalsstoet. Het bijzonderste doel bestaat erin een bestendige karnavalgroep te vormen in het teken van De Hamse Wuitens."


meer ...